Strona główna

Oferta

kontrola jakoŚci
naprawa, regulacja
podmontaŻ produkcja

Kardinal sp. z o.o. Jest dostawcą usług w zakresie kontroli jakości i napraw komponentów oraz wyrobów gotowych dla branży motoryzacyjnej, stoczniowej i budowlanej. Firma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu motoryzacyjnego, stoczniowego i budowlanego w związku z dywersyfikacją procesów produkcyjnych i outsourcingu w zakresie produkcji komponentów. Misją firmy jest ograniczenie ryzyka związanego z błędami jakościowymi poprzez kontrolę, selekcję i korektę produktów i wyrobów gotowych uczestniczących w procesie produkcyjnym.

Filtracja

Kontrola wykonania systemu filtracji

wentylacja

Kontrola wykonania systemu wentylacji i filtracji powietrza.

kontrola jakości

Usługa polegająca na weryfikacji i badaniu komponentów produkcyjnych przy użyciu profesjonalnych narzędzi kontrolno-pomiarowych zgodnie ze specyfikacją i wytycznymi Klientami w oparciu o wdrożone procedury Firmy.

Naprawa regulacja

Naprawa i regulacja obejmuje korekcję wady w produkcie przy zastosowaniu niezbędnych narzędzi, tak aby przywrócić właściwości użytkowe części, produktów.

podmontaż, produkcja

Polega na objęciu przez nasz zespół dedykowanych zadań w procesie podmontażu i produkcji, w tym także odpowiedzialności za proces i jakość wyrobu.


Prace

Kontrola jakości

Systemy wentylacyjne

Naprawa

Naprawa elementów konstrukcji

Kontrola

Kontrola szczelności rurociągów

Kontrola

Kontrola jakości posadzki